Styrelsen

Vilka står bakom Kidox?

Kidox har startats av fyra barndomsvänner som alla nått den ålder då prestige och karriär fått underordnad betydelse. Idag vill de satsa på sådant som inspirerar, utvecklar och bidrar positivt till vårt allt mer kalla samhällsklimat. Kidox är ett sådant projekt. Ett initiativ för de som ska förvalta framtiden - barnen.

Föreningens styrelse har ansvar för förvaltningen av inkommande medel och beslutar om vilka projekt som föreningen ska satsa på. Styrelsen är medvetet sammansatt av människor med olika bakgrund där några själva har erfarenhet av att växa upp med ett tungt bagage.

Föreningen Kidox tecknas av Kristina Jansson och Stefan Järvetun i förening.

Föreningens organisationsnummer är 802500-3768.

Presentation av styrelsen

Kristina Jansson, ordförande

  • Kristina har jobbat med barn och ungdomar i många år, bl a sommarbarn, fosterbarn och tonåringar med problem. Under de senaste 15 åren har hon arbetat som pensionsspecialist på Alecta och AstraZeneca.

Stefan Järvetun, kassör

  • Stefan har varit produkt- och utbildningschef på Eniro under de senaste 25 åren. Han har bland annat ansvarat för produktion av informationsfilmer och webb-tv. Stefan är också socialt engagerad och driver idag ett eget företag.

Lise-Lotte Nyman, sekreterare

  • Lise-Lotte arbetar som musiklärare och har gjort det under de senaste 30 åren. Hon har också varit ledare för ungdomskörer och arbetat med sociala projekt.

Stefan Svensson, suppleant

  • Stefan arbetar sedan 20 år tillbaka på Uppsala kommun med utbildningar och support av bland annat Officeprogram och bildbehandling. Han har även varit involverad i kommunens filmproduktion och webb-tv-sändningar. Stefan har tidigare arbetat som ungdomsledare. kriminalvårdare och fritidsledare.
Presentation av medarbetare

Thor-Björn Bergman, projektledare

  • Thor-Björn är fotograf, filmare och författare. Han har i huvudsak gestaltat barn och ungdomar i sitt kreativa arbete och trivs allra bäst i den rollen. Han har tidigare arbetat som musiklärare, som stödperson i ungdomsprojekt och som extra resurs på jourhem för ungdomar. Han har dessutom varit tennistränare för barn och ungdom under 10 års tid.
KidoxBjus482px

Stefan Svensson, Lise-Lotte Nyman, Thor-Björn Bergman, Kristina Jansson och Stefan Järvetun.

Dokument
Hovs-009

Thor-Björn Bergman, projektledare.