Välkommen!

Vet du hur det är att vara barn idag?

Kidox är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation med syfte att sprida kunskap och information om barn och ungdomars situation i 2000-talets Sverige. Det sker genom interna och externa projekt inom områdena film, musik, foto och litteratur. Fyra viktiga uttryckssätt som gestaltas ur barnets perspektiv.

Målsättning

Kidox målsättning är att producera material med barnperspektiv. En stor del av produktionen handlar om barn och deras livssituation, men även om vuxna där händelser i barndomen gett positiva eller negativa konsekvenser i det fortsatta livet.

Kidox vill inspirera och vägleda barn och unga till att hitta meningsfulla sysselsättningar, tro på sig själva, våga gå mot strömmen och se framtiden som något utmanande och positivt.

Uttryckssätt

Kidox ska i huvudsak producera korta- och långa dokumentärer, serier, reportage, informationsfilmer och novellfilmer. Målet är också att ta fram material och presentera fakta via andra kreativa uttryckssätt. Projekten ska i första hand drivas inom Kidox, men kan även utformas i samarbete med andra organisationer.

Ändamål och innehåll

Kidox ska exempelvis spegla problem och brister i samhället, men även visa på positiva förebilder och berätta om spännande projekt där barn och ungdomar är eller har varit involverade. Produktionerna kan också skildra initiativ tagna av barn, dokumentera perioder eller händelser i barns liv, ge svar på viktiga frågeställningar som barn har, rapportera från evenemang för och med barn, berätta om barn som bär på speciella talanger, skildra barn som gör eller har gjort något extraordinärt i sitt liv samt ta upp orättvisor i samhället.

Kidox ska också följa upp fall där barn far illa p.g.a. att myndigheterna brister samt bevaka och granska händelser där barnkonventionen inte följs. Kidox ska också lyfta fram ämnen som exempelvis utanförskap, konsekvenser av neuropsykiatriska diagnoser, invandring och integration, mobbing och övergrepp.

Kidox kan också låta vuxna berätta om barndomsupplevelser eller händelser som gett positiva eller negativa konsekvenser i vuxenlivet.

Målgrupper

Målgruppen för verksamheten är barn och ungdomar i åldern 7-18 år, vuxna som vill bli inspirerade och få kunskap om ämnen och händelser som rör barn och ungdomar samt människor som kommer i kontakt med barn i sitt yrke eller som är med och fattar beslut som påverkar barn.

Vision

Kidox ska bli en plats där man kan höra och se hur barn tänker, känner och drömmer. Kidox tar barn och deras tankar och känslor på allvar och gör det på ett både seriöst och lekfullt sätt. Kidox ska vara en positiv och inspirerande kraft och genomsyras av glädje.

Hjälp oss hjälpa

Kidox är en ideell organisation som är beroende av ekonomiskt stöd för att driva och utveckla de projekt vi satsar på. Vi finansieras idag med intäkter från staten, näringslivet och privatpersoner. Vi söker fler samarbetspartners som vill ta socialt ansvar och som delar våra värderingar. Du kan stödja Kidox allmänna verksamhet eller ett befintligt projekt som vi jobbar med. Då hjälper du oss att säkerställa resultat även på längre sikt.

FlickaPiano